Membres‎ > ‎

L'église Presbyterienne Hongroise de Montréal

                                                                                                                                                                                                                                   

L'église Presbyterienne Hongroise de Montréal


MAGYAR PRESBYTERIÁNUS (REFORMÁTUS) EGYHÁZ

HUNGARIAN PRESBYTERIAN CHURCH

Lelkipásztor:  Szabó Péter, Tel: 514-331-1510

Templom: 7110 De L'Epée, Montreal, QC, H3N 2E1

Posta Cím: 385 Blvd. Deguire, Apt. 606,

Ville St. Laurent, QC. H4N 0A7

 

Köszöntés

Szeretettel köszöntjük Canadában élő magyar honfitársainkat a Magyar Presbyteriánus (Református) Egyház nevében.

 

Istentiszteleteinket vasárnap d.e. 9:30-kor tartjuk a Jean Talon és De L’Epée sarkán lévő templomunkban. (Park Metro)

 

Gyülekezeti munkánkat kizárólag önkéntes hálaáldozatból tartjuk fenn.


Mindenkit, aki Isten Igéjéhez kívánja igazítani az életét, szeretettel hívunk és látunk közösségünkben.

 

Ismertetés

Szentháromságot valló magyar keresztyén közösség vagyunk.  Hitünk szerint a Biblia Isten Igéje, a Názáreti Jézus pedig  az Ószövetségi próféciákban előre megígért Messiás, a világ Megváltója,  aki Isten Fiának bizonyult élete, csodái, tanítása, váltsághalála és feltámadása által. Következésképpen az Úr Jézus Krisztust tekintjük és valljuk az Egyház egyedüli fejének, az Egyház feladatát pedig a Róla való információ terjesztésében, és ennek kapcsán az Ő nevében végzett szeretet-szolgálatban látjuk.

 

Egyházunk 1968. Pünkösdjén alakult azzal a vággyal és elhatározással, hogy az egyház legyen egyház és ne más. Maga a „Presbiteriánus” szó az európai (magyar, holland, és svájci) református jelzővel azonos. Ugyanabban az időben, amikor a Kálvini Reformáció az előbb említett országokba elérkezett, átterjedt Skócia felé is, ahol az Episzkopális, azaz egyházi-hierarhia rendszerrel szemben a “vének” (presbiterek) tanácsa irányította az egyházi szervezetet. Ez a reformációs misszió jött át Amerika és Kanada földjére is. Gyülekezetünk ennek a Bibliás-Református felekezetnek, a Kanadai Presbiteriánus Egyháznak lett tagja több más magyar Református gyülekezettel Vancouvertől Torontóig.

 

Missziói munkánk-ba tartozik kárpátaljai és erdélyi református iskoláknak és diákjainak támogatása.  Ezen tul egyházi életünk során résztvettünk Afrikai, Dél-Amerikai, és Haitii keresztyének és szükségben lévők segítésében is.

A missziói parancsból következően templomunkban a magyar istentiszteleten és igetanításon túl más nyelveken is hirdettetik a Krisztusról szóló Evangélium, ami a következő időrendben történik:

 

Minden vasárnap d.e. 9:30-kor magyar nyelvü istentisztelet s ezzel egyidőben magyar nyelvü Vasárnapi Iskola.

11 órakor angol nyelvû istentisztelet és Vasárnapi Iskola.

A délután folyamán pedig görög és urdu nyelven szól az Ige.

 

Hétközben Bibiliaórák vannak.
A magyar nyelvü hétközi Bibliaórát csütörtökön d.u.3:30-kor tartjuk a Magyar Otthonban. (2880 St.Jacques, West, Montreal, QC. Lionel Groulx Metro)

A hónap első péntekjén családi jellegü összejövetel van Bibliaórával a templom alagsori halljában este 7-től.

A hónap második péntekjén házi istentisztelet este 7-kor meghívás szerint.

A hónap harmadik péntekjén este 7-től 8-ig imaóra a templomban.
Konfirmációi előkészítés szeptember elejétől június végéig szombatonként van délelőtt 10-től, ami egy részletes Biblia- és hitvallás-ismereti program.

 

Az a vágyunk és törekvésünk, hogy a Montreáli magyarok személyes kapcsolatba jussanak a Megváltó Úr Jézus Krisztussal, mert hisszük és valljuk, hogy boldog örökéletre jutni Nélküle nem lehet.  Tudjuk és hirdetjük, hogy Jézus Krisztus nélkül is van örök exisztencia, de ezt úgy hívják, hogy kárhozat, mely az Istentől való elválasztódásnak és örök gyötrelemnek a helye.  Az Isten Fia pedig azért jött, hogy ettől megmentsen bennünket, hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem örökélete legyen.

Személyek, családok, betegek, idősek lelki-gondozása fontos része szolgálatunknak. Szükség esetén kérjük hivja a lelkipásztort az 514-331-1510 telefonszámon.

Nous Rejoindre

Pasteur:
reverend Szabó Péter
Alelnök:
 
Titkár:
 
Adresse: 7110 De L'Epée (Jean Talon sarkán),
Montréal, QC H3N 2E1 (Nearest Metro: Park)
Téléphone:(514) 331-1510
(514) 331-9047  

Fax:
 
Courriel:revszabo@yahoo.ca
Site Web: www.reformatusegyhazmontreal.ca